Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
16.6.2021 Zmluva o dielo č. 54/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 54-2021 Kalorim.pdf PDF kópia 17,57 MB
16.6.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 37/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu zo dňa 06.05.2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Dodatok c. 1 k zmluve c. 37-2021 o spolupraci URSUS.pdf PDF kópia 930,1 kB
15.6.2021 Nájomná zmluva č. 55/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 55-2021 Faleristicka spol..pdf PDF kópia 1,55 MB
15.6.2021 Zmluva o dielo č. 59/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 59-2021 MT CASTRUM zaklenky JO.pdf PDF kópia 3,59 MB
10.6.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 10/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/NZ 10-2021 Secanska.pdf PDF kópia 1,49 MB
8.6.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 52/2020 zo dňa 08.09.2020 dokumenty/zmluvy/06_2021/Dodatok c. 1 k zmlue o spolupraci c. 52-2020 Old Herold.pdf PDF kópia 950,33 kB
8.6.2021 Zmluva o dielo č. 49/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/ZoD 49-2021 Mestkrov.pdf PDF kópia 1,61 MB
28.5.2021 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 56/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zo archeo vyskume Hudy 56-2021.pdf PDF kópia 6,83 MB
24.5.2021 Kúpna zmluva č. Z20219990_Z dokumenty/zmluvy/05_2021/KZ Z20219990_Z Lustre.pdf PDF kópia 1,51 MB
27.5.2021 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 161/2019 zo dňa 12.12.2019 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2020 dokumenty/zmluvy/05_2021/Dohoda o zruseni najomnej zmluvy c. 161-2019 ABBA.pdf PDF kópia 830,25 kB
24.5.2021 Licenčná zmluva č. 48/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/LZ 48-2021 Evanjelicka cirkev augsburskeho vyznania.pdf PDF kópia 1,55 MB
20.5.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 69/2020 zo dňa 02.09.2020 dokumenty/zmluvy/05_2021/Dodatok c. 1 k Zmluve o spolupraci c. 69-2020 zo dna 02.09.2020 Maxim Dental.pdf PDF kópia 973,27 kB
20.5.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 42/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/NZ 42-2021 Z Caklos.pdf PDF kópia 1,46 MB
20.5.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 9/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/NZ 09-2021 D Chrenkova.pdf PDF kópia 1,47 MB
8.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o akceptácii platobných kariet č. N6194 - 01/2016 dokumenty/zmluvy/10_2021/Dodatok c. 2 k Zmluve o akceptacii plat. kariet N6194-01-2016 VUB.pdf PDF kópia 1,13 MB
18.5.2021 Nájomná zmluva č. 43/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/NZ 43-2021 Sportkemp.pdf PDF kópia 1,64 MB
13.5.2021 Licenčná zmluva č. 40/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/LZ 40-2021 Dubnicke muzeum.pdf PDF kópia 1,3 MB
17.5.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 4/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/NZ 04-2021 T. Buranska.pdf PDF kópia 1,46 MB
11.5.2021 Zmluva č. 36/2021 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu dokumenty/zmluvy/05_2021/ZoS 36-2021 Hieraaetus.pdf PDF kópia 2,22 MB
11.5.2021 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 5/2021 dokumenty/zmluvy/05_2021/NZ 05-2021 Gerekova.pdf PDF kópia 1,46 MB