Aktuality

17.3.2021
Matúš Čák Trenčiansky (1321 - 2021)

Zomrel 18. marca 1321 na svojom hrade v Trenčíne. Bol významný uhorský šľachtic a magnát. Ešte počas svojho života sa vypracoval na jednu z najvýznamnejších, najmocnejších a najobávanejších osobností uhorských dejín v období stredoveku. V modernej terminológii je označovaný častokrát aj ako „Pán Váhu a Tatier“....

9.3.2021
Suvenírová eurobankovka Matúša Čáka Trenčianskeho

Pri príležitosti 700. výročia úmrtia najznámejšieho pána Trenčianskeho hradu vydalo v tomto roku Trenčianske múzeum v Trenčíne svoju prvú suvenírovú eurobankovku s nulovou nominálnou hodnotou.

9.3.2021
Rok Matúša Čáka Trenčianskeho na Trenčianskom hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja si 18. marca pripomenie 700. výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších stredovekých postáv slovenských dejín.

4.3.2021
Reštaurovanie historických tlačí z knižnice Trenčianskeho múzea

V rámci projektu reštaurovania vzácnych tlačí pokračuje Trenčianske múzeum v Trenčíne v reštaurovaní štyroch tlačí, ktoré pochádzajú z historického fondu knižnice Trenčianskeho múzea. Reštaurovanie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

22.2.2021
Archeologický výskum v Nemšovej, v mestskej časti Kľúčové

V mestskej časti Kľúčové v Nemšovej, lokalita Pod horou, už od novembra minulého roka prebieha pod vedením Trenčianskeho múzea v Trenčíne archeologický výskum, ktorý súvisí s plánovanou výstavbou cestných komunikácií.

12.2.2021
SÚŤAŽ: Valentínske fotenie na Trenčianskom hrade

Vyhrajte "Valentínske fotenie" na jednom z najromantickejších hradov na Slovensku!

27.1.2021
Návštevnosť Trenčianskeho hradu a ďalších objektov Trenčianskeho múzea v Trenčíne v roku 2020

Kým prvé dva mesiace v roku 2020 sa návštevnosť Trenčianskeho múzea v Trenčíne vyvíjala v zmysle rastúceho trendu z predchádzajúcich rokov, zvyšné mesiace silne poznačila pandémia koronavírusu.

17.12.2020
Oznam: Uzatvorenie všetkých pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu budú od soboty 19.12.2020 všetky pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÉ.

17.12.2020
Oznam: Zmeny v prevádzke hradu v nasledujúcom období

Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu bude v piatok 18.12.2020 k dispozícii len malý prehliadkový okruh. Od soboty 19.12.2020 bude Trenčiansky hrad až do odvolania ZATVORENÝ.

16.12.2020
Vyšiel Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2019

Tretí ročník zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne je venovaný 100. výročiu narodenia významného trenčianskeho rodáka Vojtecha Zamarovského.