Aktuality

29.11.2022

Podmienky priameho nájmu č. 02/2022 na prenájom časti nebytového priestoru.

25.11.2022

Vyhlasovateľ Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín v zmysle bodu 2, písm. h) Podmienok priameho nájmu č. 1/2022 na prenájom nebytového priestoru zo dňa 02. 11. 2022 zrušuje zámer na nájom majetku formou priameho nájmu č. 1/2022.

4.11.2022
Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 01/2022

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade.

31.10.2022
Prednáška: Bronzový poklad z hradiska na Považí

Dňa 27.10.2022 sa v Trenčianskom múzeu konala prednáška Mgr. Juraja Maleca, PhD. "Bronzový poklad z hradiska na Považí."

31.10.2022
Prednáška: Modrotlač na Slovensku a farbenie indigom

Dňa 29.9.2022 sa v Trenčianskom múzeu konala prednáška Modrotlač na Slovensku a farbenie indigom.

5.10.2022
Renovácia drevených šindľov ochranným náterom na streche Karnera sv. Michala a ďalších objektoch Trenčianskeho hradu

Na streche Karnera sv. Michala a na ďalších objektoch Trenčianskeho hradu sa začala renovácia drevených šindľov.

4.10.2022
OZNAM: o otváracích hodinách Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom

Podjavorinské múzeum bude mať od 7.10.2022 nové otváracie hodiny.

13.9.2022
Rekonštrukcia strechy na hladomorni Trenčianskeho hradu

Dňa 5.9.2022 začala rekonštrukcia strechy na hladomorni Trenčianskeho hradu. Investíciu v hodnote viac ako 48 000 € finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

6.9.2022
Ochrana zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Trenčianske múzeum prostredníctvom Fondu na podporu umenia uskutočnilo nákup 5 kusov mobilných germicídnych žiaričov.

30.7.2022
Kópia busty Matúša Čáka Trenčianskeho sa vracia do Maďarska

Trenčianska herma-kópia busty Matúša Čáka Trenčianskeho ukazuje možnú podobizeň mocného pána Váhu a Tatier. Po roku sa táto herma vracia späť do Maďarského národného múzea, z ktorého bola pre potreby výstavy zapožičaná.