Blog

Predvianočný čas v tradičnom vidieckom prostredí Stredného Považia v 1. polovici 20. storočia.

Dňa 27.11.2021 si pripomíname 100-sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Zatiaľ čo v prvej časti nášho miniseriálu venovanému tejto tematike sme si pripomenuli jeho rodný dom v Uhrovci, v druhom pokračovaní sa budeme venovať samotnému Alexandrovi Dubčekovi.

Dňa 27. novembra 2021 si pripomenieme 100. výročie významnej udalosti - narodenie slovenského politika a osobnosti spätej s prelomovým rokom 1968 – Alexandra Dubčeka. S touto udalosťou je neodmysliteľne spojený aj dom, v ktorom sa narodil a ktorý je zhodou okolností rodiskom ešte jedného významného Slováka – Ľudovíta...

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea bývalá dlhoročná riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Katarína Babičová.

23. októbra si pripomíname 280. výročie narodenia náboženského spisovateľa, cirkevného hodnostára a bernolákovca Ondreja Mesároša

Začiatkom septembra si pripomíname európsky deň židovskej kultúry, v rámci ktorého sa prezentuje židovské kultúrne dedičstvo, ktoré zanechali židia na európskom kontinente počas svojej dlhej histórie.

Prvé nemecké vydanie, ktoré z originálneho rukopisu preložil Dr. Bernhard Dimand. Ide o pozoruhodnú knihu o dejinách šermiarskeho umenia a jeho pravidlách od talianskeho majstra šermu Luigiho Barbasettiho, vydanej v roku 1900 vo Viedni.

Barbora Celjská pochádzala z rodu slovinských grófov Celjských. Ich erb pozostával z troch celjských hviezd. Barborin erb dodnes môžete vidieť z vonkajšej strany arkiera spálne Barborinho paláca na Trenčianskom hrade.

V historickom fonde knižnice Trenčianskeho múzea sa nachádza rozsiahla výpravná báseň, venovaná panovníčke Márii Terézii, ktorá sa tiež pokladá za jedno z prvých diel osvieteneckej literatúry v Rakúsku.

Pripomienka 175. výročia narodenia predposledného trenčianskeho župana v rámci Rakúsko-Uhorska, baróna Júliusa Szalavszkého.