Aktuality

31.1.2023
Aký bol rok 2022 v Trenčianskom múzeu? (Tlačová správa)

Trenčianske múzeum v Trenčíne v roku 2022 privítalo vo svojich pobočkách 173 429 návštevníkov. Je to z pohľadu celkového počtu návštevníkov druhý najlepší výsledok po roku 2019, kedy pobočky múzea navštívilo o 2036 návštevníkov viac.

8.12.2022
Na Trenčianskom hrade sa pripravuje výstava rozprávkových kostýmov zo slávnych rozprávok

Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s pražským Barrandov Studio pripravuje na Trenčianskom hrade unikátnu výstavu originálnych filmových kostýmov z obľúbených československých rozprávok. Výstava sa otvára 15.decembra 2022 a potrvá do 29.januára 2023.

6.12.2022
Prednáška: Uhorskí rytieri v záhrobí

Dňa 8.12.2022 sa v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom uskutoční prednáška "Uhorskí rytieri v záhrobí" s podtitulom "Stredoveké cesty do Očistca sv. Patrika.

29.11.2022
Múzeum prevzalo bronzové odliatky pamätných mincí Alexandra Dubčeka od Národnej banky Slovenska

Riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko a zástupca riaditeľa JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD. na pôde Divadla P.O. Hviezdoslava prebrali bronzové odliatky pamätných a zberateľských mincí, ktoré boli vydané pri príležitosti 100.výročia narodenia RSDr. Alexandra Dubčeka Národnou bankou Slovenska.

29.11.2022

Podmienky priameho nájmu č. 02/2022 na prenájom časti nebytového priestoru.

25.11.2022

Vyhlasovateľ Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín v zmysle bodu 2, písm. h) Podmienok priameho nájmu č. 1/2022 na prenájom nebytového priestoru zo dňa 02. 11. 2022 zrušuje zámer na nájom majetku formou priameho nájmu č. 1/2022.

4.11.2022
Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 01/2022

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade.

31.10.2022
Prednáška: Bronzový poklad z hradiska na Považí

Dňa 27.10.2022 sa v Trenčianskom múzeu konala prednáška Mgr. Juraja Maleca, PhD. "Bronzový poklad z hradiska na Považí."