Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
1.12.2021 Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve z 2. marca 2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.07.2020, dodatku č. 2 zo dňa 24.02.2021 a dodatku č. 3 zo dňa 28.06.2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/Dodatok c. 4 ku KZ ucinnost od 2.12.2021.pdf PDF kópia 806,82 kB
29.11.2021 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 166/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/Z o realizacii archeo vyskumu 166-2021 Frantiskani.pdf PDF kópia 5,52 MB
30.11.2021 Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 169/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/Hromadna zmluva o poskytovani VS - Slovak Telekom.pdf PDF kópia 2,72 MB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 165/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 165-2021 Bona.pdf PDF kópia 878,19 kB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 163/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 163-2021 Zemancik V.pdf PDF kópia 883,61 kB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 162/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 162-2021 Vlasko V.pdf PDF kópia 823,68 kB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 161/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 161-2021 Stefanik M.pdf PDF kópia 848,71 kB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 160/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 160-2021 Palko J.pdf PDF kópia 817,18 kB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 159/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 159-2021 Novakova V.pdf PDF kópia 817,16 kB
29.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 158/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 158-2021 Marek M.pdf PDF kópia 846,73 kB
26.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 157/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 157-2021 Lopatkova Z.pdf PDF kópia 883,77 kB
26.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 156/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 156-2021 Franko.pdf PDF kópia 828,11 kB
26.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 155/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 155-2021 Blanar D.pdf PDF kópia 874,68 kB
29.11.2021 Dohoda č. 21/13/010/84 dokumenty/zmluvy/11_2021/Dohoda 21-13-010-84 UP.pdf PDF kópia 2,43 MB
23.11.2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123195_Z dokumenty/zmluvy/11_2021/Z o poskytovani sluzieb Z202123195_Z GASTEST.pdf PDF kópia 2,56 MB
26.11.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 164/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/LZ 164-2021 Gregora D.pdf PDF kópia 873,74 kB
29.11.2021 Dohoda o urovnaní č. 170/2021 dokumenty/zmluvy/12_2021/Dohoda o urovnani 170-2021 Kalorim.pdf PDF kópia 2,44 MB
26.11.2021 Kúpna zmluva č. 153/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/KZ 153-2021 Michalik.pdf PDF kópia 1,42 MB
16.11.2021 Kúpna zmluva č. Z202122724_Z dokumenty/zmluvy/12_2021/KZ Z202122724_Z Nexa ziarice FPU.pdf PDF kópia 1,53 MB
19.11.2021 Zmluva o dielo č. 151/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD 151-2021 Antes GM.pdf PDF kópia 2,48 MB