Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
30.3.2022 Nájomná zmluva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 13/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/NZ 13-2022 svadba Jankovsky.pdf PDF kópia 1,46 MB
30.3.2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/ZoV ZP 11-2022 Hrad Beckov.pdf PDF kópia 5,12 MB
23.3.2022 Licenčná zmluva č. 19/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/LZ 19-2022 Vrba.pdf PDF kópia 1,84 MB
17.3.2022 Nájomná zmluva č. 10/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/NZ 10-2022 Haart - Olympic.pdf PDF kópia 1,77 MB
16.3.2022 Zmluva o dielo č. 6/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/ZoD 06-2022 MALASTAV.pdf PDF kópia 4,5 MB
11.3.2022 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 17/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/Z o realizacii AV 17-2022 Mestske hospod. TN.pdf PDF kópia 5,1 MB
3.3.2022 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 9/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/Z o realizacii AV 09-2022 Obec Kostolne.pdf PDF kópia 4,66 MB
21.2.2022 Zmluva o výpožičke č. VHÚ-4-6/2022, č. 8/2022 dokumenty/zmluvy/02_2022/ZoV 08-2022 Vojensky histor ustav.pdf PDF kópia 2,03 MB
24.2.2022 Zmluva o úschove č. 7/2022 dokumenty/zmluvy/02_2022/Z o uschove 07-2022 Asoc silnych muzov.pdf PDF kópia 1,14 MB
17.2.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 112/2021 zo dňa 18.08.2021 dokumenty/zmluvy/02_2022/Dodatok 1 k Z o vypozicke ZP 1120-2021 - Krokker.pdf PDF kópia 688,96 kB
26.1.2022 Zmluva o vklade hotovosti v zaplombovaných obaloch dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva o vklade hotovosti v zaplombovanych obaloch.pdf PDF kópia 1,66 MB
26.1.2022 Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 5/2022 dokumenty/zmluvy/01_2022/Hromadna zmluva o poskytovani verejnych sluzieb 5_2022.pdf PDF kópia 577,03 kB
25.1.2022 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 152/2021 dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva o realizacia archeologickeho vyskumu 152_2021.pdf PDF kópia 2,14 MB
24.1.2022 Zmluva o dielo č. 2/2022 dokumenty/zmluvy/01_2022/ZoD 02-2022 Kameniar.pdf PDF kópia 1009,1 kB
24.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 04-2022 o dodavke elektriny - SPP.pdf PDF kópia 3,94 MB
17.1.2022 Zmluva č. 174/2021 o poskytovaní strážnej služby dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 174-2021 o poskytovani straznej sluzby - GRAND SBS.pdf PDF kópia 1,26 MB
14.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021411 dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 03-2022 o dodavke ZP - SPP.pdf PDF kópia 6,25 MB
21.12.2021 Rámcová dohoda č. Z202124793_Z dokumenty/zmluvy/01_2022/RD Z202124793_Z Vencel.pdf PDF kópia 1,83 MB
11.1.2022 Zmluva č. 1/2022 o poskytovaní servisných služieb dokumenty/zmluvy/01_2022/Z 01-2022 o poskytovani servis sl. - Antes.pdf PDF kópia 1,84 MB
28.12.2021 Kolektívna zmluva dokumenty/zmluvy/01_2022/Kolektivna zmluva 1.1.2022.pdf PDF kópia 3,06 MB